pixel

Czym jest terapia osoczem bogatopłytkowym?

Terapia osoczem bogatopłytkowym stosowana jest w łagodnej i umiarkowanej postaci choroby zwyrodnieniowej stawów oraz typowych urazach sportowych.

Do typowych objawów choroby zwyrodnieniowej zalicza się ból i poranną sztywność w stawie oraz dolegliwości bólowe po dłuższym braku aktywności. Objawy te wynikają ze zużycia i uszkodzenia chrząstki stawowej.

Zabieg ortopedii przy pomocy osocza bogatopłytkowego jest szansą na szybszy powrót do aktywności poprzez wsparcie procesu leczenia. Zabieg polega na dostawowym podaniu osocza bogatopłytkowego.

IK Clinic Iniekcje osoczem bogatopłytkowym